Els meus immobles preferits

Condicions lloguer

CONDICIONS DEL LLOGUER DE TEMPORADA (VACACIONAL)

1. Anul·lació de la reserva

INMO PLATJA D’ARO no té obligació d’acceptar canvis un cop feta la reserva i no es compromet a retornar cap quantitat en concepte d’anul.lació

2. Indemnitzacions per renúncia de l'estada

Si el client d’un allotjament turístic volgués donar per finalitzat el contracte de lloguer  abans de la data de finalització del contracte, la part arrendataria no podrà renegociar l’import del lloguer i en conseqüència perderà la quantitat entregada a compte.

3. Horaris d'arribades i sortides

L’horari d’entrada és entre les 16.00 i les 19.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar fins a les 12.00 del matí. Si no es pot ajustar a aquest horari haurà de contactar amb l’agència INMO PLATJA D’ARO per tal de concretar un altre dia o hora per a la entrega de les claus (sempre i quan l’agència tingui disponibilitat, que no obligació).

4. Forma de pagament

En el moment d’efectuar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 50% de l’import total. Si passats 7 dies des de la confirmació de realització de la reserva no s’ha rebut el pagament del 50% INMO PLATJA D’ARO es reserva el dret de cancel.lar la reserva sense previ avís.

L’import restant, s’haurà d’abonar integrament a l’arribada, o mitjançant transferència bancària abonada en el compte d’INMO PLATJA D’ARO  abans del dia d’entrada (depenen des d’on es realitza la transferència, aquesta pot tardar uns dies en arribar-nos)

5. Obligacions del client

La ocupació de l’allotjament es limitarà al nombre de persones que s’indiquen en el contracte, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys) com a persones a efectes de l’ocupació. La agència INMO PLATJA D’ARO podrà impedir l’entrada al mateix en cas d’excedir el nombre permès. Si es detecta que durant l’estança hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat  el contracte quedarà automàticament cancel·lat , podent procedir al desallotjament de l’immoble

El llogater té l’obligació de deixar l’allotjament recollit i presentable. Això inclou (orientativament) que la vaixella ha d’estar neta i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries han d’haver-se buidat. Si el llogater no deixa el seu allotjament en l’estat anteriorment citat, INMO PLATJ AD’ARO es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa de neteja extra a través de la fiança.

El llogater ha de respectar  les Normes de la Comunitat de Propietaris a la que pertany l’allotjament. En cas de negligència o comportament inadequat INMO PLATJA D’ARO es reserva el dret d’anul·lar el contracte de lloguer amb efecte immediat i sense previ avís. En aquest cas INMO PLATJA D’ARO  no tindrà la obligació de tornar l’import del lloguer pagat pel client.

6. Fiança

La fiança a dipositar en el moment de l’arribada a l’immoble variarà en funció de la vivenda llogada, siguent la quantitat mínima de 200.-€, que s’hauran d’entregar  en EFECTIU (no s’acceptarà cap altra forma de pagament que no sigui en efectiu). Aquesta es tornarà el dia de la sortida, un cop s’hagi comprovat el correcte estat de l’immoble. En cas que l’hora de sortida dels llogaters sigui en horari fora d’oficina, INMO PLATJA D’ARO no es compromet a retornar la fiança en el mateix moment de la sortida. En aquest cas la devolució de la fiança es farà per transferència en un plaç màxim de 10 dies siguent les despeses de transferència a càrrec del llogater.

En cas de desperfectes INMO PLATJA D’ARO es reserva el dret a retenir la quantitat pertinent per cobrir el cost dels desperfectes ocasionats. En cas de desperfectes superiors a l’import esmentat, INMO PLATJA D’ARO reclamarà al llogater la quantia restant per cobrir els desperfectes  i en  cas de no abonar-se, pendrà  les accions legals pertinents.

7. Inventari dels immobles

Les cases disposen dels estris necessaris per a les persones que les ocupen. Si en  el moment d'arribar observen que falta alguna cosa (gots, plats,...) ho han de comunicar a l’agència. De la mateixa manera, si durant la seva estada es trenca alguna cosa cal que ho comuniquin a l’agència, eventualment, es facin càrrec de la seva substitució.

8.- Despeses incloses en el lloguer

En el preu del lloguer s’inclouen els consums d’aigua, gas i llum, exepte aquells immobles que per les seves característiques (aire acondicionat, piscina privada..) o per la duració del lloguer puguin suposar un consum desmesurat. En aquells casos que el preu del lloguer no inclogui els consums dels suministres s’informarà de les condicions del lloguer abans de realitzar la reserva.

 Altre despeses com les  comunitàries, d’impostos, escombreries, etc també estan incloses en el preu.

El lloguer NO INCLOU ni llençols ni tovalloles. INMO PLATJA D’ARO  posa a disposició dels seus clients un servei de lloguer de roba de llit i tovalloLes. En cas  d’estar interessat en aquest servei s’haurà de comunicar amb antelació. EN cas contrari INMO PLATJA D’ARO no en garantiza la disponibilitat.

Contacti'ns per a
més informació

Immo Platja D'Aro

Av. S'Agaró 78
17250 PLATJA D'ARO (Girona) | info@inmoplatjadaro.com

  • Truqui'ns: +34 972 81 81 91 | +34 972 81 99 99
  • Fax: +34 972 81 81 01 | +34 972 81 50 51
Forat